De Stichting

Het bewonersinitiatief is georganiseerd in de “Stichting Eendenplein”. De stichting zet zich in voor het realiseren en instandhouden van de gemeenschapsfunctie, klimaatbestendigheid en ecologische waarde van het Eendenplein door middel van een groene inrichting.
De stichting zet zich in samenwerking met gebruikers en de gemeente in voor het ontwikkelen, realiseren en instandhouden van de groene inrichting van het Eendenplein. Hiertoe organiseert de stichting werkdagen waarop vrijwilligers de aanleg en onderhoud verzorgen en zet de stichting zich in voor het werven van financiële middelen om dit mogelijk te maken.

Onderhoudsovereenkomst

Om het bewonersinitiatief mogelijk te maken op terrein van de Gemeente Culemborg heeft de stichting een onderhoudsovereenkomst afgesloten met de Gemeente Culemborg. Op basis van deze overeenkomst kan de groene inrichting gerealiseerd worden op voorwaarde dat de stichting zorg draagt voor het onderhoud van deze inrichting. In de overeenkomst zijn voorwaarden voor de inrichting en het onderhoud opgenomen. Uitbreiding, aanpassing en verbetering van de inrichting dienen dan ook getoetst te worden aan deze overeenkomst en altijd via de stichting plaats te vinden.

Bestuur

De Stichting Eendenplein wordt bestuurd door het stichtingbestuur. Het bestuur zet zich op vrijwillige basis in voor het (organiseren van) de realisatie en instandhouding van de groeninrichting zoals vastgelegd in de onderhoudsovereenkomst.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:
Melle van Dijk
kwak@eendenplein.nl

Secretaris/penningmeester:
Kees Terburg
kwek@eendenplein.nl

Het bestuur bestaat op dit moment twee leden. Bij voorkeur sluit zich een derde bestuurslid aan om de rol van secretaris over te nemen. Geinteresseerde aanwonenden van het Eendenplein kunnen zich melden bij het bestuur.

Financiering

De stichting ontvangt geen vaste vergoedingen of bijdragen vanuit de Gemeente Culemborg of andere bronnen. Hoewel de operationele kosten door de eigen inzet beperkt worden gehouden is dit niet kostenloos. Donaties worden dan ook zeer gewaardeerd. Jaarlijks zal de stichting een jaarverslag publiceren waarin het de besteding en reserveringen worden verantwoord. Kijk voor meer informatie op de pagina “Helpen

Verantwoording

De beheersstichting is op 22 maart 2023 opgericht. Dit betent dat er nog geen jaarverslagen en begrotingen beschikbaar zijn. Begin 2024 zullen het jaarverslag van 2023 en de begroting voor 2024 hier gepubliceerd worden.

Contact

Stichting Eendenplein
p/a Zomertaling 13
4105 TL Culemborg
E-mail: mail@eendenplein.nl
Kamer van Koophandel: 89643488
Rekening: NL12 ABNA 0124 1660 67