Helpen

Helpen op werkdagen

De grootste werkzaamheden worden uitgevoerd op de werkdagen, waarbij we samen met een grotere groep vrijwilligers in één dag veel werk kunnen verzetten. Deze dagen worden 3-4 keer per jaar georganiseerd, op deze dagen worden de bloemenweide gemaaid, de hagen geknipt en de (fruit)struiken gesnoeid.

aug 31
13:00 - 17:30
nov 16
13:00 - 17:30
feb 08
13:00 - 16:00

Helpen met een vaste taak

Er zijn een aantal taken die vaker in het jaar moeten gebeuren. Het gaat hierbij met name om:
– Maaien gras (ca. 1x per twee weken)
– Onderhoud vaste planten (binnen haag)

Helpen als je er toch bent

Met sommige kleine dingen kun je toch helpen als je toch toevallig voorbij loopt en een paar minuten hebt:
– Zwerfafval opruimen
– Onkruid plukken (met name melde, gras)
– Een klein oogje in het zeil houden

Mocht je hierbij willen helpen maar niet weten hoe? Stuur Melle een appje of mail op kwak@eendenplein.nl

Helpen met een financiele bijdrage

Sinds 2022 zet de Stichting Eendenplein zich in voor het vergroenen van de Eendenbuurt in Culemborg. Samen beheren we als bewonersinitiatief de groene inrichting van het plein zelf. Daarmee kunnen we voor veel doen tegen weinig kosten, maar ook voor ons is het beheer niet volledig kosteloos. Door een bijdrage kunnen we de groene inrichting in stand houden, verder verbeteren en uitbreiden.

  • Beheer; bijvoorbeeld door aankoop gereedschap, verbruik, vervangende beplanting etc.
  • Verbetering; aanvullende beplanting of inrichtingselementen
  • Uitbreiding; aanleg nieuwe plantvakken
  • Operationele kosten; bankkosten, domeinnaam etc.

Jaarlijks zal de stichting in het eerste kwartaal een jaarverslag publiceren waarin het de besteding en reserveringen worden verantwoord.

Doneren via bankrekening

Een donatie kan rechtstreeks worden overgemaakt op de zakelijke rekening van Stichting Eendenplein. Via deze optie zijn de transactiekosten minimaal.

Rekening:
NL12 ABNA 0124 1660 67
ten name van
Stichting Eendenplein te Culemborg

Doneren via donatieknop

Een donatie kan ook gedaan worden via het WhyDonate platform. Via deze optie zijn andere betaalwijzen waaronder iDeal mogelijk, evenals een periodieke bijdrage.