Aanleg

Ingezaaid!

Een paar weken geleden zijn alle vakken ingezaaid, de eerste planten beginnen te ontkiemen. Daarom is het belangrijk dat we niet door de vakken lopen en ook met onderhoud nog even zo weinig mogelijk.

De vakken zijn ingezaaid met verschillende mengsels van wildeplantenzadenkweker Cruydt-Hoeck gebruikt. Deze mengsels bestaan uit

een mengsel van verschillende (ca. 20-30!) soorten planten. De onderstaande mengsels zijn op het plein gezaaid. Klik op de naam van het mengsel om naar de productpagina van Cruydt-Hoeck te gaan, klik daar op “Foto’s mengsel inhoud” om de verschillende soorten te bekijken.

Afbeelding (via Cruydt-Hoeck)Mengsel per locatie
Vak 1; bloei – buiten haag
B1 – Kleurrijk tijdelijke natuur
Vak 2; biodiversiteit – pleinzijde
N1 – Bijenmengsel vaste soorten
Vak 2; biodiversiteit – woningzijde
O2 – Onderbegroeiing tuin
Vak 3; fruit – pleinzijde
M5 – Nectar onder het maaimes
Vak 3; fruit – woningzijde
G1 Bloemrijk grasland – lichte grond
Verspreid over:
– Vak 1; Bloei – buiten haag
– Vak 3; Fruit – woningzijde
A6 – Akkerbloemen

Ongewenste onkruiden

Er komt hiernaast echter ook behoorlijk veel (ongewenst) onkruid in de vakken op dat met de aangevoerde grond was meegekomen.

Vorige week heb ik wortelonkruiden (kweekgras, akkerdistel) er zo vele mogelijk uitgehaald, deze groeien uit kleine stukjes wortel en kunnen snel een heel stuk overnemen dus goed om een beetje onder controle te houden. Het is dus belangrijk de wortel zo goed mogelijk in zijn geheel uit de grond te krijgen.

Tussen de kiemplantjes is nu (naast de goede plantjes) ook goed te zien dat er wat onkruidzaden (melde, perzikkruid, nachtschade, grassen) ontkiemen, als de planten met een 2-3 weken beter herkenbaar zijn is het nog wel goed om dit er ook zo veel mogelijk uit te wieden.

Onderhoud eerste jaar

Het eerste jaar zal het onkruid er wat selectief uitgewied moeten worden om te voorkomen dat dit tot bloei komt en zich verder uitzaait. Het (makkelijkere) alternatief is om het eerste jaar regelmatig te maaien maar dan hebben we dit jaar weinig effect van het vergroenen en nodigt het meer uit om door de vakken te lopen, dus dit probeer ik te voorkomen.

Het onderhoud van de vakken is in de volgende jaren beperkt tot het een paar keer per jaar maaien van de bloemenweide, er zal vast nog wel eens wat ongewenst onkruid tussen komen maar als we ervoor zorgen dat er zich in het eerste jaar zo weinig mogelijk uit kan zaaien dat is een stuk minder.

Melle